KWR rapport - PCD 4-1-2018 (januari 2019)

Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) Deel 1 Algemeen

Artikelen

Deze praktijkcode heeft vooral betrekking op ‘reservoirs voor drinkwater’, maar kan ook van toepassing zijn voor constructies in de drinkwaterbereiding. Het gaat in dit document om alle reservoirs die vallen onder de verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf en die zijn bedoeld voor de opslag van water van drinkwaterkwaliteit. Om die reden is gekozen voor het algemene begrip ‘drinkwaterreservoir’, soms afgekort tot ‘reservoir’.
Scope: Voor reservoirs ten behoeve van de opslag van drinkwater blijkt een diversiteit aan begrippen te worden gehanteerd, soms afhankelijk van de toepassing. De reservoirs vormen de schakel tussen de productie en de distributie van drinkwater, maar de plaats daarvan is echter afhankelijk van het gekozen transport- en distributiesysteem: de reservoirs kunnen zijn gesitueerd bij de productie (‘productiereservoirs’2 of ‘reinwaterreservoirs’), aan het eind van een transportsysteem (‘distributiereservoirs’) of in het distributienet (‘suppletiereservoirs’). De reservoirs kunnen als ‘hoogreservoir’ of als ‘laagreservoir’ zijn uitgevoerd3. Laagreservoirs worden (deels) onder- of bovengronds gebouwd. Voor alle opslagsystemen geldt in beginsel echter dezelfde benadering.
Deze praktijkcode is vastgesteld door de Begeleidingsgroep Praktijkcodes in de vergadering van 24 januari 2019.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?