Publieksmedia

KWR in het nieuws N.E. Koeman-Stein - Voorkomen emissie tijdens teeltwisseling substraatteelt

Artikelen

“In de komende periode van de teeltwisseling wordt veel water gebruikt om het teeltsysteem weer schoon te maken voor de start van een nieuwe teelt. Het gaat hierbij onder andere om het schoonmaken van de binnenzijde van het kasdek, van de teeltgoot en van het irrigatiesysteem.
Vaak worden de waterstromen die hierbij vrijkomen, geloosd op riolering of oppervlaktewater, of komt het water via de ondergrond in het milieu terecht. In het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ zijn deze waterstromen gescreend op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en ontsmettings- en reinigingsmiddelen. Bij telers met verschillende reinigingsstrategieën zijn de waterstromen bemonsterd en is onderzocht of opvang en hergebruik van het water veilig zou kunnen zijn in de nieuwe teelt. Hierbij is niet gekeken naar de effectiviteit van de ontsmettingsmiddelen.”

(Citaat: van Ruijven, J. – KWR in het nieuws N.E. Koeman-Stein – Voorkomen emissie tijdens teeltwisseling substraatteelt – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2018)11 september – Website 16 januari 2019)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?