KWR rapport - PCD 1-6-2018 (december 2018)

Hygiëne bij werkzaamheden in de zuivering. Werkboekje bij de Hygiënecode Drinkwater, Drinkwaterbereiding

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De eerste editie verscheen in 2013 in de vorm van een KWR-rapport, KWR 2013.060 ‘Hygiëne tijdens het werk; Hoofdpunten uit de Hygiënecode Drinkwaterbereiding’. Mede in overleg met een werkgroep operators en een begeleidende projectgroep is zo’n vijf jaar na dato de inhoud ervan tegen het licht gehouden en is een aantal wijzigingen aangebracht. Ook zijn bijlagen bij deze tweede editie toegevoegd.
De ‘Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding’ (PCD 1-3:2018) vormt de basis voor dit werkboekje. In deze praktijkcode is ervoor gekozen om niet voor elk type zuiveringsonderdeel afzonderlijk vast te stellen welke richtlijnen moeten worden gehanteerd bij werkzaamheden aan dat onderdeel in verband met het handhaven van de hygiëne. In plaats daarvan is gekozen voor het formuleren van maatregelen die afhankelijk zijn van het risico van de werkzaamheden. Daartoe is een risicomatrix opgesteld. Die risicomatrix is gebaseerd op de definitie van risico als de kans op een ongewenste gebeurtenis vermenigvuldigd met het effect van die gebeurtenis: risico = kans * effect. Het uitgangspunt van dit werkboekje is dat, uitgaande van de risicomatrix, door uw drinkwaterbedrijf aan elke activiteit in een zuiveringsonderdeel (onderhoud, vervanging, reparatie, inspectie, renovatie, uitbreiding) een risicoklasse is toegekend (I, II, III of IV). Die risicoklasse is afhankelijk van de kans op verontreiniging tijdens die activiteit (klein, gemiddeld, groot) en de effectzone of het procesdeel (blauw, oranje, rood) waarin de activiteit plaatsvindt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?