KWR rapport - PCD 1-3-2018 (december 2018)

Hygienecode Drinkwater - Drinkwaterbereiding

Rapporten

Deze Hygiënecode richt zich uitsluitend op parameters die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid. Gezien de definitie van de ‘hygiënische veiligheid’ betreft het daarbij zowel chemische als microbiologische parameters.
De Hygiënecode richt zich op verontreinigingsrisico’s van het water bij de bereiding van drinkwater (bij de uitvoering van werkzaamheden). In de situatie waarbij grondwater wordt gebruikt als bron voor de drinkwaterbereiding is de afbakening van de zuiveringsactiviteiten over het algemeen duidelijk. Bij het gebruik van oppervlaktewater is de situatie complexer.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?