KWR rapport - KWR 2018.120

Water en Vuur hydrologische voorspellingen voor de beheersing van natuurbranden

Rapporten

Het risico op en de verspreiding van natuurbranden zijn sterk afhankelijk van de waterhuishouding. De brandbaarheid van planten wordt namelijk mede bepaald door de beschikbaarheid van water. Hoe droger de bodem, hoe droger de plant, en dus des te sneller vuur zich verspreidt en de kans op een onbeheersbare brand. Door een veranderend klimaat nemen de frequentie en intensiteit van droge periodes toe. Eén van de gevolgen hiervan is een toename van de kans op natuurbranden. Tijdige signalering van brandgevaar kan mensenlevens redden en schade aan de natuur, gebouwen en de infrastructuur voorkomen.
De brandweer gebruikt een systeem (het zogenaamde natuurbrandverspreidingsmodel, NBVM) om tijdens een brand en voor risicobeheersing te voorspellen hoe snel het vuur zich verspreidt. Door recente wetenschappelijke inzichten in het verdampingsgedrag van natuurlijke vegetaties kan dit systeem aanzienlijk worden verbeterd. Met de huidige stand van kennis is het mogelijk om de beschikbaarheid van water van brandgevaarlijke locaties te voorspellen en daarmee een inschatting te maken van de droogtegraad van de vegetatie, die bepalend is voor de bandbaarheid. Door het NBVM te voeden met deze hydrologische informatie kan de betrouwbaarheid ervan worden verhoogd.
In dit rapport beschrijven we de module om vochtgehaltes in de vegetatie te voorspellen. Door het NBVM met deze informatie te verbeteren, wordt het handelingsperspectief van de brandweer verfijnd en kan de brandweer beter optreden tijdens een natuurbrand. Tevens kan de module voor het simuleren van de droogtegraad worden gebruikt om te indexeren hoe droog en dus hoe brandgevaarlijk een bepaald gebied is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?