Vakblad artikel

Achtergrondverlaging verleden tijd?

Artikelen

“Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw is er in Nederland een structurele daling van grondwaterstanden en stijghoogten opgetreden, ondanks dat de neerslag beduidend is toegenomen. Uit hydrologische studies bleek dat de gemeten verlaging vaak groter was dan berekend. Voor het niet-verklaarde deel werd de term ‘achtergrondverlaging’ ge├»ntroduceerd. Geen verklaring geven voor een verschijnsel is verzoeken om een stevige discussie. Die kwam er dan ook, met name bij de vaststelling van landbouwschade door permanente grondwateronttrekkingen. Binnen de NHV werd aan het verschijnsel achtergrondverlaging de nodige aandacht besteed, de vorm van een bijeenkomst in 2013 en de nodige artikelen in Stromingen.”

(Citaat: van Bakel, J., Witte, J.P.M. – Achtergrondverlaging verleden tijd – Stromingen 30(2017)4, p.51-54)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?