Rapport i.s.m. derden - STOWA 2018-44

De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur

Rapporten

“Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? De Waterwijzer Natuur helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor (droge) natuur. In dit rapport vindt u een beschrijving van het instrument, maar ook de resultaten van de toetsing en een handleiding voor het gebruik.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Runhaar, J., Bartholomeus, R.P., Fujita, Y., Hoefsloot, P., Kros, J. et al. – De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur – STOWA 2018-44 – (2018))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?