Vakblad artikel

KWR in het nieuws B.R. Voortman, P.J. Stuyfzand - Klimaat is hot - rapportbespreking

Artikelen

“Klimaatverandering zal doorwerken op de grondwateraanvulling en heeft daarmee invloed op de waterhuishouding en water- winning in de AWD. Het zal daarnaast ook van grote invloed zijn op de natuur. Zulke effecten kunnen in beeld worden gebracht op basis van onderzoek en modellering van toekomstige klimaatscenario’s. Maar dat is puzzelen en daarvoor heb je veel puzzelstukjes nodig. Puzzelstukjes over relaties tussen waterbeschikbaarheid, bodemontwikkeling en vegetatie.”

(Citaat: Geelen, L. – KWR in het nieuws B.R. Voortman, P.J. Stuyfzand – Klimaat is hot – rapportbespreking – Natuuronderzoek 28(2018)2, p.14-15)

Heeft u een vraag over deze publicatie?