Publieksmedia

KWR in het nieuws K.G. Zuurbier, K.J. Raat - Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

Artikelen

‘Het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland heeft een nieuwe hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening. Het gezuiverde restwater van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie wordt in het najaar in grote volumes omgezet naar goed water voor de kassen. In de ondergrondse waterberging (Aquifer Storage and Recovery of ASR) in brakke grondlagen blijft het water bewaard totdat de tuinders het nodig hebben. Hierdoor zijn de tuinders verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater, ook bij langdurige droogte in de zomer.”

(Citaat: KWR in het nieuws K.G. Zuurbier, K.J. Raat – Tomaten groeien op restwater van suikerbieten – www.evmi.nl (2018) 24 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?