Publieksmedia

KWR in het nieuws K.G. Zuurbier, K.J. Raat - Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

Artikelen

“Op donderdag 19 april 2018 opende Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de Provincie Noord-Brabant, de hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening die gerealiseerd is voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Gezuiverd restwater van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie wordt in het najaar in grote volumes omgezet naar goed water voor de teelt in de kassen (gietwater). Ondergrondse waterberging (Aquifer Storage and Recovery; ASR) in brakke grondlagen maakt het mogelijk het hoogwaardige zoetwater beschikbaar te houden tot de momenten van vraag naar dit water bij de lokale glastuinbouw. Tuinders zijn zo verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater, ook bij langdurige droogte in de zomer.”

(Citaat: KWR in het nieuws K.G. Zuurbier, K.J. Raat – Tomaten groeien op restwater van suikerbieten – www.groentennieuws.nl (2018) 19 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?