Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Beregenen met bier. Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria

Artikelen

“In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete invulling aan hergebruik van gezuiverd restwater van Bavaria door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien telers hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Beregenen met bier. Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria – www.biojournaal.nl (2018)3 december – Website 6 december 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?