KWR rapport - PCD 8 2017 (januari 2017)

Protocol referentiedocument AMVD

Rapporten

Dit protocol beschrijft de procedures om op een gestructureerde en geborgde wijze literatuurgegevens te verzamelen en vast te leggen als referentie bij het opstellen van AMVD’s (Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater). Daarnaast is ook beschreven hoe deze gegevens via een gebruikersinterface kunnen worden benaderd en hoe de vertaling van gegevens naar de AMVD moet plaatsvinden. Het document is tot stand gekomen gedurende een project in drie fasen in de periode 2014 tot en met 2016. Het is daarmee niet alleen een protocol voor de activiteiten die met het referentiedocument AMVD gemoeid zijn, maar ook een vastlegging van uitgangspunten en afwegingen gedurende dat project.
De informatie over zuiveringsprocessen en procesmodellen in dit document geven de huidige stand van zaken weer. Met voortschrijden van wetenschappelijk onderzoek (en het verzamelen van informatie) kunnen inzichten wijzigen die tot een gewijzigde aanpak leiden. Dat geldt ook voor hoe de resultaten in de AMVD moeten worden gebruikt. De discussie daarover vindt plaats binnen de WIR (Werkgroep Infectie Risico) en is uiteindelijk ter beoordeling van ILT (onder advies van RIVM). Eventuele wijzigingen leiden niet noodzakelijk tot aanpassing van voorliggend protocol. Wel is in het protocol beschreven hoe dergelijke wijzigingen worden geïmplementeerd en vastgelegd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?