Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - VEMW: benut potentie hergebruik industriewater in de landbouw

Artikelen

“VEMW wil de potentie van hergebruik van industriewater zoveel mogelijk benutten. Dergelijke projecten kunnen ook nuttig zijn als de business case op korte termijn niet sluitend is. Dat stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW, in een reactie op de uitkomsten van de praktijkproef om gezuiverd restwater van Bavaria in Lieshout te gebruiken voor agrariĆ«rs in de omgeving.
Kennisinstituut KWR voerde binnen TKI Watertechnologie en in samenwerking met het initiatief Boer Bier Water van Bavaria tussen 2015 en 2017 een proef uit om de technische haalbaarheid van het hergebruik van restwater te onderzoeken. Hiervoor werd in de omgeving van de brouwerij in Lieshout in een 8,5 hectare groot perceel van een agrariĆ«r een stelsel van drainagebuizen aangelegd om het restwater van de brouwerij te kunnen gebruiken. Uit de resultaten van de proef blijkt onder meer dat subirrigatie met gezuiverd restwater de grondwaterstand zodanig kan verhogen dat de vochtvoorziening van het gewas verbetert.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – VEMW: benut potentie hergebruik industriewater in de landbouw – WaterForum-Online (2018)3 december – Website 4 december 2018))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?