BTO rapport - BTO 2017.039

Prestatiekenmerken van de E. coli bepaling met het online monitoringsysteem BACTcontrol

Rapporten

Binnen het project ‘Automatische snelle detectie van fecale verontreiniging tijdens distributie’ is in het tweede rapport (BTO 2017.014) de waarde van online monitoring van het drinkwaterdistributienet aangegeven. Daarin is uitgegaan van een online monitoringsysteem dat fecale verontreiniging met voldoende betrouwbaarheid, gevoeligheid en snelheid kan detecteren. In dit rapport wordt onderzoek gerapporteerd naar de huidige generatie online E. coli meetsystemen, zoals de BACTcontrol, met als hoofdvraag of deze gevoelig genoeg is om de lage aantallen E. coli die in het drinkwaterdistributienet aanwezig kunnen zijn bij een fecale verontreiniging te kunnen detecteren.
Aan het begin van dit onderzoek is een schema opgezet met de details van de experimenten. Omdat bij een drinkwaterverontreiniging veelal lage aantallen E. coli aanwezig zijn, is het onderzoek gestart in de range van 0 – 50 E. coli bacteriën in het te onderzoeken monstervolume. Gedurende het onderzoek is er voor gekozen om van het schema af te wijken: uit de tussentijdse resultaten bleek dat de hoeveelheid gedoseerde E. coli bacteriën te laag was om kwantitatief met de BACTcontrol te kunnen meten. In plaats daarvan zijn extra metingen uitgevoerd met schoon drinkwater om informatie over de duidelijkheid en stabiliteit van het achtergrondsignaal te krijgen, en zijn daarnaast hogere aantallen E. coli getest om toch kwantitatief te kunnen meten. Deze extra metingen zijn uitgevoerd in plaats van de geplande RT-PCR, zoals dit was beschreven in het projectplan, aangezien een vergelijking van RT-PCR met de resultaten van de BACTcontrol niet zinvol was. De RT-PCR wordt daarom verder niet genoemd in dit rapport.
De onderzoeksopzet, de aanpassingen en de redenatie hiervoor gedurende het onderzoek zijn beschreven in dit rapport.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?