BTO rapport - BTO 2018.088

Citizen Science 2.0

Rapporten

In recent years, public participation in science (aka “citizen science”) has gained considerable pace and received widespread support and recognition from policy makers, funding institutions and scientific researchers. The participation of non-scientist in the generation of scientific knowledge has several supposed advantages, for both the general public as for institutions and/or companies initiating and/or supporting citizen science (CS) initiatives. Among others, CS may function as a useful method for collecting large-scale field data, and may facilitate the observation of otherwise difficult to quantify phenomena (Jollymore et al. 2017). Furthermore, public participation in research has the potential to generate more alternative or specific solutions, as well as to produce less contested knowledge (Irwin and Wynne 2003). Other well-known advantages for the use of CS relate to scientific literacy, the enhancement of the public understanding, public awareness for a topic of study, and societal relevance of science (Brouwer et al., 2018).

Bij citizenscienceprojecten in de Nederlandse (drink)watersector zijn klanten tot nu toe vooral betrokken bij de dataverzameling en niet in andere fases van het onderzoek. Met deze vorm van citizen science (contributory) wordt in de Nederlandse watersector sinds enkele jaren succesvol geëxperimenteerd. Deze aanpak voldoet voor de meeste klanten prima, blijkt uit een studie waarin de wenselijkheid, haalbaarheid en kansen zijn verkend voor citizen science 2.0 (ook collaborative of co-created citizen science genoemd), waarbij burgers ook betrokken worden bij definiëren van onderzoeksvragen, het samenstellen van de meetkits en/of het analyseren van data. Er is dus vooralsnog geen aanleiding om nieuwe citizenscienceprojecten in de drinkwatersector in te richten op een uitgebreidere betrokkenheid van klanten. Om de huidige aanpak van citizenscienceprojecten te versterken, is op basis van een analyse van klantvragen, enquêtes en de ervaringen van oud- citizensciencedeelnemers een toolkit samengesteld met instrumenten die aansluiten bij de meest prangende
vragen en interesses van drinkwaterklanten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?