BTO rapport - BTO 2018.087

Doorbraakcurves voor het vaststellen van reactivatiecriteria voor actieve kool

Rapporten

Voor drinkwaterbedrijven is het van groot belang dat reactivatie van actieve kool op het juiste moment wordt uitgevoerd: niet te vroeg maar zeker niet te laat. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld om reactivatie-criteria op een objectieve manier te kunnen vaststellen aan de hand van doorbraakcurves van een selectie van microverontreinigingen. Hiermee kan het drinkwaterbedrijf een onderbouwde keuze maken op welk moment de actieve kool het beste kan worden gereactiveerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?