BTO rapport - BTO 2019.016

Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen

Rapporten

Een landelijk overzicht is gemaakt van het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief hun afbraakproducten, in drinkwaterbronnen in Nederland. Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de freatische grondwaterwinningen komen sporen van gewasbeschermingsmiddelen of afbraakproducten voor. Het drinkwaterbelang zou sterker moeten worden geborgd in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid om de benodigde zuiveringsinspanning conform de voorschriften van de Kaderrichtlijn Water zo veel mogelijk te beperken. Omdat de gewasbeschermingsmiddelenmarkt doorlopend verandert, is het noodzakelijk regelmatig de inspanningen tegen het licht te houden die worden geleverd om drinkwaterbronnen langdurig veilig te stellen.

(Loon, A.H. van, Sjerps, R.M.A., Raat, K.J. – BTO 2019.016 Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen (2019))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?