BTO rapport - BTO 2018.014

Het effect van geochemische bodemcondities op de verwijdering van virussen door bodempassage

Rapporten

Bodempassage is een zeer effectief proces om micro-organismen uit vervuild water te verwijderen, het is de basis achter de 60 dagen veiligheidszone rondom winningen, en vormt een belangrijke zuiveringsstap bij de behandeling van oppervlaktewater door infiltratie in de duinen. Micro-organismen worden verwijderd door hechting aan bodemdeeltjes, maar hechting is afhankelijk van veel factoren. Door de geochemische informatie en verwijdering van virussen van 4 studies in Nederland te combineren en analyseren met behulp van bivariate en multivariate analyse, wordt bepaald welke geochemische factoren het meest belangrijk zijn bij de verwijdering van virussen. Het resultaat laat zien dat naast de redox condities de sorptiecapaciteit van de bodem, bepaald door de CEC als functie van klei en/of organische stof, voor een substantieel deel verantwoordelijk is voor de verwijdering onder praktijkcondities. Bepaling van deze bodemcomponenten geeft daarmee snel een beeld van de verwijderingspotentie van de bodem voor micro-organismen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?