BTO rapport - BTO 2018.074

Citizen Science en Hardheid

Rapporten

BTO Eindpresentatie Citizen science (CS) en Hardheid – Juli 2018 – Achtergrond
– Vanuit de citizen science gedachte BW drinkwaterklanten zélf de hardheid van hun water laten meten.
– De klanten (burgerwetenschappers) worden geworven en geselecteerd in de regio Oss omdat hier door geplande ingrepen de hardheid van het drinkwater tussen het najaar 2017 en het voorjaar 2018 meerdere malen zal wijzigen (met een maximale range tussen de 1,4 en 2,8 mmol/ 7,8 en 15,7 ºdH).
– Om deze verandering voor klanten inzichtelijk te maken worden zij in een periode van 6 maanden 3x gevraagd een meting te verrichten.
– Behalve data over de fluctuatie van hardheid levert deze pilot kennis sociaalwetenschappelijke kennis op als: (i) Hoeveel en wat voor soort klanten doen vanuit welke motivatie mee aan de pilot? (ii) Welke betekenis geven deelnemende klanten aan het actief meten, de hardheidsdata, en het initiatief van de pilot; (iii) In hoeverre, en op welke manier, resulteert deelname tot verandering in bewustzijn en gedrag?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?