BTO rapport - BTO 2018.059

BTO 2013-2017 TG Klimaatbestendige Watersector - Interactieve presentatie

Rapporten

In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek.
Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens
strategieën te formuleren om deze risico’s het hoofd te kunnen bieden (adaptatie) en kansen te benutten.
De themagroep bestond naast KWR uit vertegen- woordigers van de volgende waterbedrijven: Brabant Water, Dunea, Evides, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD, WML en De Watergroep.

De themagroep is in 2013 gestart met een inventarisatie van alle risico’s en kansen.
Deze zijn vervolgens geprioriteerd en vertaald in een onderzoeksagenda met focus op zeven thema’s:
1. Chemische kwaliteit oppervlaktewater
2. Fysieke kwetsbaarheid leidingnet
3. Biologische stabiliteit distributienet bij opwarming
4. Vegetatie, biodiversiteit en natuurdoelen
5. Verdamping, grondwateraanvulling en –kwaliteit
6. Drinkwaterverbruik
7. Microbiologische kwaliteit oppervlaktewater

Het interactief rapport is in te zien via https://www.kwrwater.nl/klimaatbestendige-watersector/index.html

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?