Publieksmedia

Forward osmose voor productie gietwater

Artikelen

“In het kader van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van forward osmose (FO), oftewel directe osmose. Het onderzoek richt zich zowel op de technische als economische haalbaarheid om forward osmose als technologie in de glastuinbouw in te zetten voor de productie van gietwater.
Technologie
Forward osmose is net als bij reverse osmose (omgekeerde osmose) een membraanproces met een selectief membraan dat alleen water doorlaat. Het proces maakt gebruik van het osmotisch potentiaalverschil tussen twee waterstromen, waardoor water door het membraan wordt getrokken van de minst geconcentreerde waterstroom naar de waterstroom met de hoogste zoutconcentratie. Met dit proces kan bijvoorbeeld water worden onttrokken aan zout bronwater of drainwater/lozingswater. Deze waterstromen vormen de waterbron voor het proces. Het osmotische potentiaalverschil moet vervolgens worden gecreëerd met een sterk geconcentreerde oplossing die alleen stoffen bevat die in het teeltproces gebruikt moeten worden, zoals de A- of B-bak of direct met vloeibare meststoffen. De ongewenste stoffen uit de waterbron blijven in de ingedikte waterbron achter, terwijl het water in de nutriëntenoplossing komt. Doordat het een natuurlijk osmoseproces is, kost het bijna geen energie.”

(Citaat: Koeman-Stein, N.E. Forward osmose voor productie gietwater – www.glastuinbouwwaterprooof.nl (2018)5 november – Website 13 november)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?