Vakblad artikel

Aandacht nodig voor effect mossen op grondwaterbalans

Artikelen

“Sommige mossen en korst- mossen verdampen minder dan kale zandbodem. Zo blijkt uit een promotiestudie naar dit fenomeen. Dit is van belang voor instandhouding van een goede grondwater- balans. Mossen verdienen alle aandacht.
Volgens verschillende klimaatprojecties verschuift een deel van de neerslag in Nederland van de zomer naar de winter en neemt de beschikbare energie om water te verdampen toe. Dit betekent dat droge periodes vaker voorkomen en extremer worden.”

(Citaat: Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., van der Zee, S.E.A.T.M., Witte, J.P.M. Aandacht nodig voor effect mossen op grondwaterbalans – Land en Water (2018)11, p.12-13)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?