Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Waterwijzers wijzen de weg...

Artikelen

“Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klimaatrobuust inrichten van Nederland: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur.
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat er optimale voorwaarden worden geschapen voor landbouw en natuur? Wat is het effect van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten en natuurlijke vegetatie? Welke invloed heeft het veranderende klimaat op deze functies, en hoe kunnen we daar hydrologisch op anticiperen?”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Waterwijzers wijzen de weg… – www.stowa.nl (2018)16 oktober – Website 5 november 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?