BTO rapport - BTO 2018.080

Wetenschappelijke onderbouwing ontwerp proeftuin Veghel voor beproeving lekdetectie en warmte water

Rapporten

Brabant Water wil in Veghel een proeftuin aanleggen als testomgeving voor nieuwe drinkwaterdistributietechnieken. In bedrijfsonderzoek voor Brabant Water zijn relevante onderzoekthema’s beschreven. Hieruit heeft Brabant Water twee thema’s geselecteerd: (i) toetsing van detectietechnieken naar sluimerende leidinglekken met akoestische metingen en tracergassen lekken en (ii) onderzoek naar invloedfactoren en beheersmaatregelen ten aanzien van hoge drinkwatertemperaturen. Deze twee onderzoekthema’s zijn vervolgens uitgewerkt met aandachtspunten en randvoorwaarden. Daarmee is een conceptueel ontwerp voor de proeftuin opgesteld, inclusief een globale inrichting. Dit conceptuele ontwerp kan dienen als basis voor het realiseren van een concreet en definitief ontwerp volgens nader omschreven stappen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?