Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus, E. Dorland - Waterwijzer Landbouw en waterwijzer natuur gelanceerd

Artikelen

“De Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur zijn gelanceerd. Met deze twee nieuwe instrumenten kunnen waterbeheerders de relaties tussen klimaat, waterbeheer, landbouw en natuur in kaart brengen.
De waterwijzers zijn bedoeld om de effecten op natuur en landbouw van het klimaatrobuust inrichten van Nederland en verdere waterhuishoudkundige veranderingen door te rekenen. Bij de ontwikkeling waren circa 20 partijen betrokken, waaronder waterschappen, Rijkswaterstaat, KWR en Vewin. De regie was in handen van Stowa.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus, E. Dorland – Waterwijzer Landbouw en waterwijzer natuur gelanceerd – H2O-Online (2018)22 oktober – Website 25 oktober 2018)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?