KWR rapport - KWR 2018.033

Actief koolfiltratie voor de glastuinbouw

Rapporten

Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiveringsrendement hebben van 95% per stof, vastgesteld op basis van Standaard Water, en 99,5% zuiveringsrenedement voor imidacloprid. In dit project is de toepassing van actief kool voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit Standaard Water onderzocht.
Twee soorten granulaire kool (GAK) en twee soorten poederkool (PAK) zijn onderzocht. Er zijn kinetiekproeven en adsorptie isothermen gedaan om te bepalen wat de minimale contacttijd is voordat evenwicht is bereikt en wat de minimale dosering moet zijn om de gestelde verwijdering te bereiken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?