BTO rapport - BTO 2018.044

Toepassingsmogelijkheden van Metatranscriptomics, Microbial profiling en MinION sequencing

Rapporten

In de drinkwaterzuivering is de rol van de microbiologie bij de verschillende biochemische zuiveringsprocessen groot maar de invloed van micro-organismen op deze processen is vaak nog een “black box”. Mogelijkheden om deze processen te monitoren maken optimalisatie en gerichte sturing van de zuivering mogelijk en zullen resulteren in kwaliteitsverbetering.
Met nieuwe “Next Generation Sequencing” (NGS) technologieën is het steeds eenvoudiger om inzicht te krijgen in de samenstelling van het DNA of RNA van de microbiële populatie en de biochemische processen die door de populatie kunnen worden uitgevoerd. In dit verkennend onderzoek zijn de toepassingsmogelijkheden van nieuwe NGS technologieën (Metatranscriptomics, Microbial profiling en MinION sequencing) onderzocht. Metatranscriptomics analyses geven inzicht in de actieve biochemische processen maar de hoeveelheid biomassa in water is te gering is om deze analyses momenteel betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Een case studie bij drinkwaterzuivering Nuland (Brabant Water) maakte duidelijk dat “Microbial profiling” inzicht geeft in de invloed van zuiveringsstappen op de samenstelling van de bacteriële populaties en de daarbij behorende processen. De toepassing van MinION sequencing is veelbelovend maar verdere optimalisatie van deze technologie is noodzakelijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?