BTO rapport - BTO 2018.081

Effects of climate change and nitrogen deposition on groundwater

Rapporten

Future climate and atmospheric deposition will affect quantity and quality of groundwater, which has direct impacts on drinking water provision in the Netherlands. Ecosystems play important roles therein, as they transform rainwater to groundwater in the thin surface layer where all kinds of interactions occur between plants, soil, and water.
This study aimed at better understanding the effects of future climate and nitrogen (N) deposition scenarios on groundwater quantity and quality (in particular N leaching), by combining the knowledge obtained from process-based modeling of the ecosystem and field measurements of lysimeter leachates, soil, and vegetation.

Om te onderzoeken hoe klimaatverandering en atmosferische stikstofdepositie de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater kunnen beïnvloeden, heeft KWR het ecosysteemmodel PROBE-3 ontwikkeld, dat de ontwikkeling van bodem, vegetatie, en water onder een veranderend klimaat kan nabootsen. In dit project is PROBE-3 geschikt gemaakt en toegepast op een grondwateronafhankelijk heidesysteem. Voor dit systeem berekent het
model meer grondwateraanvulling onder zowel en gematigde (G ) als het droge (W ) scenario van het KNMI L H (2050). De nitraatuitspoeling kan zowel hoger als lager uitvallen, afhankelijk van de bodem- en planteneigenschappen van het ecosysteem. Een hoog atmosferische stikstofdepositieniveau zal de stikstofuitspoeling verhogen, vooral als het ecosysteem al verzadigd is met stikstof.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?