BTO rapport - BTO 2018.018

Implementatie automatische snelle detectie van fecale verontreiniging in het distributienet

Rapporten

Uit voorgaande BTO onderzoeken 2013-2017 blijkt dat automatische detectie van fecale verontreiniging met zogenaamde E. coli-sensoren een aantal voordelen kan hebben. Er zijn echter ook belemmeringen geconstateerd voor implementatie van deze sensoren, zowel technisch en financieel als organisatorisch en juridisch. Dit rapport schetst op basis van de onderzoeken de benodigde stappen die een drinkwaterbedrijf, en de drinkwatersector, moeten nemen om tot implementatie van E. coli-sensoren in de praktijk te komen. Daarmee wordt benadrukt dat dit niet slechts technisch onderzoek en ontwikkeling vraagt, maar ook visie, draagvlak en de wil om te veranderen en nieuwe technologie├źn in de praktijk toe te passen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?