Vakblad artikel

Een generiek protocol voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven

Artikelen

“Vrijwel alle drinkwaterbedrijven willen een klimaatneutrale bedrijfsvoering bereiken. Hoewel er verschillen zijn in terminologie en rekenmethodiek, volgen ze de drie ‘scopes’ van het GreenHouse Gas (GHG) Protocol: 1) directe emissies, 2) indirecte emissies door elektriciteitsverbruik en 3) overige indirecte emissies. KWR heeft samen met de drinkwaterbedrijven een eerste opzet gemaakt voor een eenduidige berekeningsmethodiek. Hiermee kunnen drinkwaterbedrijven efficiënter hun CO2- voetafdruk berekenen en onderling het resultaat vergelijken. Deze methodiek combineert de drie genoemde scopes met een aantal ‘add-ons’ (die afhankelijk zijn van het ambitieniveau van het drinkwaterbedrijf) en met vermeden emissies en compensatiemaatregelen.”

(Citaat: Snip, L.J.P., Oesterholt, F.I.H.M. – Een generiek protocol voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven – H2O-Online (2018)8 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?