Rapport i.s.m. derden - STOWA 2018-48

Waterwijzer Landbouw, instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Rapporten

“Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Landbouw helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor de gewasopbrengsten in de landbouw.
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op gewasopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methoden beschikbaar: de HELP-tabellen, de TCGB- tabellen en AGRICOM. Bijna iedere effectberekening maakt op dit moment gebruik van één van deze methoden. De landbouwsector, maar ook waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methoden. Om te beginnen omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en omdat ze niet klimaatrobuust zijn. Maar ook omdat zout(schade) niet wordt meegenomen. In droge perioden – die door klimaatverandering steeds vaker gaan voorkomen – gaan zout en het sturen met water op het zoutgehalte, juist een steeds belangrijkere rol spelen in het waterbeheer.”

(Citaat: STOWA Werkgroep Waterwijzer Landbouw – Waterwijzer Landbouw, instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie – STOWA 2018-48 (2018))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?