Rapport i.s.m. derden

Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen

Rapporten

“Hoogvenen bedekten vroeger een groot deel van Nederland. Van dit voor Nederland zo karakteristieke landschap is vrijwel niets meer over en de planten en dieren die van dit landschap afahnkelijk zijn, zijn bedreigd. Ontwatering, turfwinning en ontginning hebben geleid tot uitstoot van broeikasgassen in plaats van duurzame opslag van CO2. Ook zijn onze hoogvenen nauwelijks meer in staat om water vast te houden en kunnen ze zichzelf tijdens droge perioden niet in stand houden. Belangrijke redenen om de laatste restanten van het voorheen veel uitgestrektere hoogveenlandschap te behouden en te herstellen.”

(Citaat: van Duinen, G.J., von Asmuth, J.R., van Loon, A., Nijssen, M.E., van der Schaaf, S., Tomassen, H.B.M. – Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen – OBN-Deskundigenteam Nat zandlandschap – KNNV Publishing, Zeist, OBN-VBNE, Driebergen (Brochure) 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?