Publieksmedia

KWR in het nieuws K.G. Zuurbier - De "Freshmaker". Een innovatieve manier van wateropslag - Klimaatadaptatie en het bodemwatersysteem

Artikelen

“Een bodem die in goede conditie verkeert zet een tijdelijk neerslagoverschot (na flinke buien) om in een vochtvoorraad in de bodem, waardoor een periode met neerslagtekort (en periode met droogte) geheel of gedeeltelijk kan worden overbrugd. Met alternatieve bodembewerking kan die situatie worden verbeterd.
De bufferende werking van de bodem vermindert de benodigde watersysteemcapaciteit voor zowel waterafvoer als wateraanvoer. Verhoging van de grondwaterspiegel en/of de vochtvoorraad in de bodem vergroot echter ook de kans op verdichting en afspoeling van nutriƫnten en overige verontreinigingen. In Nederland wordt daarom gezocht naar alternatieven voor de gebruikelijke grondbewerking en verhoging van de grondwaterspiegel. Een goede spons- en bufferwerking van bodems wordt daarom steeds belangrijker.
Duurzaam bodembeheer heeft dus een directe relatie met waterbeheer. Het water dat door een betere bodemconditie in die bodem terecht komt moet daarin wel worden vastgehouden. En de watervoorraad kan ook kunstmatig worden vergroot en gestuurd. In ons land worden al jaren experimenten uitgevoerd met (peilgestuurde) drainage. De buffercapaciteit van de bodem kan daarmee in natte tijden worden verhoogd zodat minder water afstroomt. Met deze waterbuffering in de bodem wordt een voorraadje opgebouwd voor drogere periodes.”
“In Zeeland is de watervoorraad in drogere kreekruggen vergroot ten behoeve van fruitteelt van Jan Rijk.”

(Citaat: KWR in het nieuws K.G. Zuurbier – De “Freshmaker”. Een innovatieve manier van wateropslag – Klimaatadaptatie en het bodemwatersysteem – https://lievense.com/weten/klimaatadaptatie-en-het-bodem-watersysteem/ – www.Lievense.com (2018)september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?