Vakblad artikel

"Zet de bodem in als watertank"

Artikelen

“Wat staat ons te doen wanneer we vaker te maken krijgen met langdurige droogte en schade aan gewassen en natuur? Koen Zuurbier van het waterkenniscentrum KWR ziet een oplossing in het benutten van de ondergrond voor het aanleggen van een zoetwatervoorraad.
De droogte van 2018 heeft geleid tot forse schade voor de agrarische sector en de natuur, met name in gebieden zonder aanvoer van zoetwater vanuit de rivieren of het IJsselmeer. Wetenschappers waarschuwen dat Nederland in de toekomst een nog zwaardere zoetwateropgave zal krijgen als rivieren minder water afvoeren en de zeespiegel versneld stijgt, waardoor zout water verder het land indringt. ‘Dan moeten we in tijden van overvloed het water niet snel afvoeren, maar vasthouden’, hoor je vaak.”

(Citaat: Zuurbier, K.G. – “Zet de bodem in als watertank” – de Ingenieur (2018)9, p.3)

Heeft u een vraag over deze publicatie?