Vakblad artikel

Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering

Artikelen

“Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de waterkwaliteit in de stedelijke omgeving als gevolg van hogere bodemtemperaturen en een toename van de watervraag. Ook is gekeken naar maatregelen. Zo is onderzocht welke typen bodempassagesystemen kunnen worden gebruikt om de verwijdering van organische microverontreinigingen te verbeteren. Daarnaast is een model ontwikkeld waarmee de dynamische ontwikkeling van ecosystemen (en ecosysteemdiensten zoals grondwateraanvulling) kan worden berekend.”

(Citaat: Dorland, E., Agudelo-Vera, C.M., Hartog, N., Sjerps, R.M.A., Vonk, E., Witte, J.P.M., Wols, B. – Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering – H2O-Online (2018)7 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?