Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - KlimaatAdaptieve Drainage in Haaksbergen - Lumbricus

Artikelen

“De droogte in het groeiseizoen van 2018 heeft de gewasproductie in de landbouw flink geraakt, vooral op de hoge zandgronden in het oosten van Nederland, waar aanvoer van zoetwater door rivieren niet of beperkt mogelijk is. Gezuiverd restwater wordt in toenemende mate gezien als alternatieve bron van zoet irrigatiewater. De veldproef in Haaksbergen laat het voordeel zien van sub-irrigatie met gezuiverd restwater op landbouwopbrengsten. Daarnaast geeft de droogte via metingen op het proefperceel met sub-irrigatie inzicht in de ‘worst-case’ verspreiding van stoffen in gezuiverd restwater naar de omgeving.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – KlimaatAdaptieve Drainage in Haaksbergen – Lumbricus (2018)13 september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?