Publieksmedia

KWR in het Nieuws R.P. Bartholomeus - Waterwijzer berekent droogteschade

Artikelen

“Is de ‘Waterwijzer Landbouw’ in staat adequate schadeberekeningen te maken voor het huidige droge jaar 2018. Die vraag kwam de afgelopen weken naar voren. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed daarop een aantal berekeningen waaruit blijkt dat de huidige droogte goed in de pas loopt met 1976, hèt recordjaar voor droogte in Nederland. Uit deze berekeningen blijkt dat grasland meer te lijden heeft van droogte dan snijmais (dat gevoeliger is voor koude en nattigheid dan voor droogte). ”

(Citaat: KWR in het Nieuws R.P. Bartholomeus – Waterwijzer berekent droogteschade – www.stowa.nl (2018) 20 juli)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?