Nationaal congres

Een breed gedragen en robuust model voor terrestrische vegetatiedoelen

Artikelen

Robuuste vegetatiemodellen nodig
Met correlatieve relaties kunnen we niet verder

1.Onze empirische kennis schiet tekort
2.Daarom klimaateffecten modelleren
3.Bestaande modellen hiervoor ongeschikt
•Gebaseerd op deels verouderde kennis
•Gebaseerd op indirecte relaties
•Gebaseerd op het klimaat ‘van vroeger’
•Ongeschikt voor klimaatprojecties
4.Dus: processen inbouwen die worden beïnvloed door het klimaat

(Witte, J.P.M. (Invited Speaker)) – Een breed gedragen en robuust model voor terrestrische vegetatiedoelen. Door Stowa georganiseerde gebruikersdag Waterwijzer, Wageningen (2018) 27 juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?