Vakblad artikel

KWR in het Nieuws K. Zuurbier - Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland

Artikelen

“In 2011 kwam Janmaat terecht bij Koen Zuurbier, onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute. Die had inmiddels ervaring met pilots bij individuele telers in Zuid-Holland om hemelwater in de ondergrond op te slaan via een innovatief systeem voor ‘aquifer storage and recovery’ (ASR). “Via grondwaterputten
slaan we tijdelijke wateroverschotten in de ondergrond op en winnen het bij latere vraag weer terug. Het innovatieve zit in de manier van vullen en later weer onttrekken van het water op verschillende dieptes in de ondergrond, waardoor we meer van het opgeslagen water weer terug kunnen winnen”, legt Zuurbier uit. Met ondersteuning vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie Watertechnologie onderzocht hij hoe deze vorm van ondergrondse opslag en terugwinning
ook grootschalig kon worden toegepast voor de situatie in Nieuw-Prinsenland.”

(Citaat: Arkesteijn, M. – KWR in het Nieuws Zuurbier, K.G. – Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland – Vakblad Onder Glas – augustus 2018 pagina 27-29)

Bronvermelding Vakblad Onder Glas – http://www.onderglas.nl/ – Twitter account: @OnderGlas

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?