BTO rapport - BTO 2018.008

Verkennend Onderzoek naar Visualisatie met Animaties

Rapporten

Deze handleiding maakt het mogelijk om met minimale voorkennis van de programmeertaal Python animaties te ontwikkelen in KWR of BTO lay-out. Figuren worden aantrekkelijker en herkenbaarder in rapporten of als digitale media (qua type figuur, opmaak, legenda) wanneer ze een eenduidige stijl hebben en van hoge kwaliteit zijn. In dit verkennend onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van tijdsafhankelijke processen door tijdreeksen en aanzichten samen te voegen in overzichtelijke figuren en deze als animatie te tonen. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee.. Zo is het mogelijk om figuren met boven- en/of zijaanzicht te tonen, samen met tijdreeksen waarin veranderingen van gemodelleerde waarden (bv. concentraties of stijghoogten) met de tijd te zien zijn voor punten binnen het getoonde vlak. Dit geeft een beeld van hoe de verandering op een punt in relatie staat tot veranderingen in de ruimte (2D/3D) en leidt zo in sommige gevallen tot verhoogd inzicht in de onderzochte situatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?