Vakblad artikel

Meer besparing met bodemenergie. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift "The hiden side of cities"

Artikelen

“Het energiegebruik van gebouwen draagt voor circa 40 procent bij aan het totale energieverbruik. Bij het verduurzamen van het energiesys- teem is het daarom belangrijk om duurzame technieken voor verwar- men en koelen te ontwikkelen en te implementeren.
Bodemenergie (of Warmte koude opslag) is een techniek die ge- bouwen voorziet van duurzame verwarming en koeling. In Nederlandse steden kan het percentage gebouwen met een bode- menergiesysteem in de toekomst oplopen tot 25 procent. Bij een dergelijke grote rol voor de ondergrond in de energievoorziening is het van belang om vast te stellen op welke manier de volledige potentie van de ondergrond op een duurzame manier kan worden benut.”

(Citaat: Bloemendal, J.M. – Meer besparing met bodemenergie. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift “The hiden side of cities” – Bodem (2018)4, p.14-16)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?