BTO rapport - BTO 2018.016

EMA-PMA-qPCR methodeontwikkeling voor de detectie van infectieuze en niet-infectieuze Adenovirussen in water

Rapporten

Een nieuwe moleculaire techniek, de EMA/PMA-qPCR, lijkt niet geschikt om infectieuze van niet-infectieuze Adenovirusdeeltjes te onderscheiden en zo mogelijk de Enterovirusanalyse te vervangen in de verplichte Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD). Adenovirus is een humaan pathogeen virus dat algemeen voorkomt in huishoudelijk afvalwater en in oppervlaktewater en is zeer resistent tegen UV desinfectie. Daarom speelt de vraag of Adenovirus het referentievirus zou moeten zijn, in plaats van Enterovirus (het huidige referentievirus), voor het ontwerp van veilige watersystemen. Recent is een snelle, goedkope moleculaire methode, de EMA/PMA-qPCR, gepubliceerd om infectieuze van niet-infectieuze Adenovirussen te onderscheiden. Uit dit onderzoek blijkt echter dat op onbehandeld oppervlaktewater, of bij UV-C desinfectie, een EMA of PMA voorbehandeling geen meerwaarde heeft boven de conventionele qPCR. Na chloordesinfectie geeft deze voorbehandeling wel een betere schatting van het aantal infectieuze virusdeeltjes vergeleken met de kweekmethode waarmee alleen infectieuze virusdeeltjes worden aangetoond. In het algemeen wordt met de EMA/PMA-qPCR echter het aantal infectieuze virusdeeltjes overschat omdat nog steeds zowel infectieuze als niet-infectieuze virusdeeltjes worden gemeten. Dit kan leiden tot onterechte, dure overdimensionering van drinkwaterzuiveringssystemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?