BTO rapport - BTO 2018.040

New ionisation techniques for mass spectrometric techniques for environmental analysis

Rapporten

This project is an offspring of the project “Scouten Nieuwe technieken” (BTO 2015.044). A literature review and a workshop led to the conclusion that direct analysis mass spectrometry techniques could be a valuable to the measure the water quality. Therefore, it has been decided to start a project, in which two analytical techniques (DART and SAWN) will be tested and evaluated. Additionally one other technique (Paper spray) will be introduced briefly as this might be a technique that could become interesting in the near future. The aim of this project is to decide whether these techniques are useful or not and to decide if a thorough assessment of them should be done.

Twee veelbelovende technieken voor monitoring van nieuwe stoffen en analyse van onbekende verbindingen in watermonsters blijken geschikt om verder te testen op inzetbaarheid. Het gaat om DART (Direct Analysis in Real Time) en SAWN (Surface Assisted Wave Nebulisation), beide gebaseerd op massaspectrometrie. In het BTO project Scouten Nieuwe Technieken (BTO 2015.044) werd op grond van een literatuurstudie en een workshop met vertegenwoordigers van de waterlaboratoria geconcludeerd dat dergelijk direct analysis mass spectrometry techniques waardevol zouden kunnen zijn voor waterlaboratoria. Daarom zijn nu DART en SAWN onder de loep genomen, in samenwerking met UvA en WUR. De conclusie is dat beide technieken veel potentie hebben voor analyse van milieurelevante stoffen. Ze bieden een belangrijk voordeel ten opzichte van de huidige praktijk: bij deze nieuwe technieken is monstervoorbewerking nagenoeg overbodig. Ook leveren ze een significante inkorting van de meettijd. Na deze eerste verkenningen luidt de aanbeveling de technieken DART en SAWN uitgebreid te testen met watermonsters die voor waterbedrijven relevant zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?