BTO rapport - BTO 2018.023

Meten is weten: Zeer polaire stoffen in bronnen van drinkwater

Rapporten

Zeer polaire stoffen zijn relevant voor de drinkwatersector omdat deze stoffen gemakkelijk in drinkwater terecht kunnen komen. De verspreiding van polaire stoffen in het milieu is groot, omdat zij goed uitspoelen naar grondwater en slecht worden verwijderd in zuiveringsinstallaties van afval- en drinkwater. Momenteel is er een tekort aan informatie op gebied van (i) modellering, (ii) analyse, (iii) monitoring, (iv) waterbehandeling en (v) regelgeving van zeer polaire stoffen in de waterketen.
Afgelopen jaren zijn binnen het BTO onderzoek nieuwe meetmethoden ontwikkeld voor deze lastig te analyseren stoffen. Deze methoden zijn nog volop in ontwikkeling. Door te meten, hopen we meer te weten te komen over de aanwezigheid van zeer polaire stoffen in (bronnen van) drinkwater.
In deze studie trachten we het vóórkomen van zeer polaire stoffen beter in kaart te brengen en hun risico’s voor de humane gezondheid te evalueren. De ontwikkelde methoden voor het meten van quaternaire ammonium verbindingen en zeer polaire stoffen met HILIC screening zijn toegepast binnen een monitoringscampagne in Nederland en Vlaanderen. Monsters zijn genomen van het ruwe water en het geproduceerde reine water en geanalyseerd met doelstof- en non-target-screening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?