BTO rapport - BTO 2018.070

Validatie van een Real-time RT-PCR methode voor snelle detectie van intestinale enterococcen in gedistribueerd drinkwater

Rapporten

Voor het vaststellen van de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater zijn metingen van de fecale indicator organismen E. coli en intestinale enterococcen wettelijk voorgeschreven. Vooral voor het efficiënt managen van calamiteiten is er de wens naar detectiemethoden waarmee deze indicator organismen snel kunnen worden aangetoond waardoor gezondheidsrisico’s en overlast voor de consument kunnen worden beperkt. Voor snelle detectie van E. coli is er een gevalideerde snelle Real-time RT-PCR methode beschikbaar waarvoor IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport) op 23 april 2018 toestemming heeft gegeven om deze toe te passen als alternatieve methode. Naast metingen van E. coli zijn na werkzaamheden ook altijd metingen van intestinale enterococcen vereist. Voor detectie van intestinale enterococcen is een Real-time RT-PCR methode beschikbaar waarmee vier, door de WHO als meest specifiek-faecaal benoemde intestinale enterococcen soorten (Enterococcus faecium, E. faecalis. E. hirae en E. durans), kunnen worden aangetoond. Als onderdeel van dit project is deze methode bij alle drinkwaterlaboratoria in Nederland en bij de Belgische laboratoria van De Watergroep en Pidpa geïmplementeerd en vervolgens is deze methode gevalideerd (volgens ISO16140-2: 2016). De resultaten van de validatie maken duidelijk dat de vier enterococcen soorten met voldoende gevoeligheid en specificiteit kunnen worden aangetoond. Gedurende het validatietraject is, uit overleg met RIVM, duidelijk geworden dat het niet te verwachten is dat deze methode door IL&T zal worden geaccepteerd als alternatieve methode voor detectie van intestinale enterococcen. Doordat de detectie wordt beperkt tot de vier intestinale enterococcen soorten is er te verwachten dat er verschillen optreden met de kweekmethode waarvan niet kan worden uitgesloten dat deze verschillen relevant zijn voor het beoordelen van de hygiënische betrouwbaarheid. Voor een vervolgtraject wordt geadviseerd om de huidige snelle methode uit te breiden tot een methode waarmee alle enterococcen kunnen worden gedetecteerd die met de kweekmethode in drinkwater worden
aangetoond en mogelijk van fecale herkomst zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?