KWR rapport - KWR 2018.070

COASTAR Bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond

Rapporten

Op dit moment wordt het TKI-onderzoek COASTAR uitgevoerd1, met KWR als trekker en Deltares, Arcadis, Dunea, Evides, LTO-glaskracht, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland als partners.2 COASTAR gaat over het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond en in verband hiermee onttrekken van brak grondwater, met als doel in de toekomst ook in droge tijden, voldoende zoetwater ter beschikking te hebben en vormt feitelijk een volgende stap in de ontwikkeling van het concept ondergrondse wateropslag (OWO). COASTAR wordt momenteel uitgewerkt in een Masterplan Den Haag-Westland-Rotterdam.
In het COASTAR-project is een aantal bestuurlijk-juridische vragen nog onbeantwoord. Het gaat hierbij om vijf specifiek juridische (vragen 1 t/m 4) en twee meer bestuurlijk-beleidsmatige vragen (vragen 5 en 6). Elke vraag wordt in een afzonderlijke hoofdstuk beantwoord, zowel naar huidig recht als onder de in 2021 inwerkingtredende Omgevingswet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?