BTO rapport - BTO 2018.035

Aromatic amino acids as a source for nitrogen containing by-products formed by advanced oxidation water treatment

Rapporten

Geavanceerde oxidatie processen zoals UV/H2O2 en ozon worden steeds vaker ingezet voor de productie van drinkwater vanwege desinfectie, maar ook doordat het een belangrijke barrière vormt tegen organische microverontreinigingen in bronnen van drinkwater. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat middendruk (MP) UV/H2O2 behandeling leidt tot een positieve respons in de Ames mutageniteitstests, die geheel verwijderd wordt doormiddel van GAC en duininfiltratie. Deze positieve respons wordt vermoedelijk veroorzaakt door de vorming van stikstofhoudende bijproducten (N-DBPs) die gevormd worden door de reactie van fotolyseproducten van nitraat met (fotolyseproducten van) natuurlijk organisch materiaal (NOM). In voorgaand onderzoek is met behulp van stabiel isotoop gelabeld nitraat (15NO3-) aangetoond dat na MP UV behandeling van kunstmatig water dat NOM en nitraat bevat, verschillende stikstofhoudende bijproducten worden gevormd. Met deze aanpak zijn er in totaal 84 N-NBPs gedetecteerd, waarvan 22 ook zijn aangetoond in monsters van een full- scale drinkwaterzuiveringsinstallatie op basis van MP UV/H2O2 behandeling. Tot op heden zijn 14 van de 84 bijproducten geïdentificeerd. Echter kan de positieve response in de Ames test niet verklaard worden door het genotoxisch potentieel van deze geïdentificeerde bijproducten, wat dus vraagt om verder onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?