BTO rapport - BTO 2018.065

Drinkwateraspecten van een gezonde bodem

Rapporten

Met bodemmaatregelen kan de droogtegevoeligheid van landbouwbodems worden verminderd. Ook maken zulke maatregelen verlaging van de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater mogelijk. Dit blijkt uit een literatuurstudie naar het perspectief en de aandachtspunten van bodemmaatregelen voor de drinkwatersector. Voorwaarde is wel dat de maatregelen en de agrarische bedrijfsvoering goed op elkaar zijn afgestemd én op de lokale omstandigheden binnen het bedrijf. Bodemmaatregelen kunnen ook ongewenste effecten hebben of averechts werken indien ze niet goed uitgevoerd worden. Daarom is maatwerk op basis van een systeembenadering vereist om de juiste bodemmaatregelen te selecteren en ze adequaat toe te passen. Op grond van de resultaten wordt geadviseerd om het huidige brede draagvlak voor bodemmaatregelen te benutten om richting te geven aan de transitie naar een duurzame landbouw. Dit kan door meer nadruk te leggen op het vervangen van uitspoelingsgevoelige gewassen en het gebruik te beperken van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?