BTO rapport - BTO 2018.073

Biologische stabiliteit ps Witharen nafiltraat, Archemerberg reinwater en Hammerflier reinwater

Rapporten

Vitens hanteert grens- en drempelwaarden voor verschillende chemische en microbiologische parameters in het reinwater. Voor het totaal organisch koolstofgehalte (TOC) is de grenswaarde 5 mg L-1, en op pompstation Witharen zijn overschrijdingen van deze waarde gemeten. Het zou daarom kunnen zijn dat de biologische stabiliteit van het reinwater niet aan de kwaliteitseisen voldoet die Vitens aan het geproduceerde drinkwater stelt, waardoor Vitens een forse investering zou moeten doen om de zuivering aan te passen. Omdat de biologische stabiliteit niet altijd direct hoeft te correleren met het TOC-gehalte, is er daarom onderzoek gedaan naar de biologische stabiliteit van het water van pompstation Witharen.
Pompstation Witharen ligt in een voorzieningsgebied waarin uitwisseling plaatsvindt met twee andere pompstations, Archemerberg en Hammerflier. Daarom is het doel van dit onderzoek het bepalen van de biologische stabiliteit van het reinwater van de pompstations Witharen, Archemerberg en Hammerflier. Abusievelijk is op ps Witharen het nafiltraat gemonitord, in plaats van het reinwater.
De biologische stabiliteit werd bepaald met de nieuwe meetmethoden die hiervoor zijn ontwikkeld door KWR: biomassa-accumulatiesnelheid (BAS) en biofilmvormingssnelheid (BVS) met de continue biofilmmonitor (CBM) en biomassaproductiepotentie (BPP) van het water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?