BTO rapport - BTO 2018.029

Selecteren van relevante nieuwe stoffen in drinkwater op basis van non-target-screening

Rapporten

Bij non-target chemische screening van kwetsbare grondwaterwinningen wordt een scala aan onbekende stoffen aangetroffen. Het is niet mogelijk alle stoffen te identificeren en toxicologisch te beoordelen. In deze studie is een prioriteringssystematiek ontworpen om de meest relevante stoffen te selecteren. De prioritering is gebaseerd op de frequentie en intensiteit van het aantreffen en de (mogelijke) antropogene herkomst. Daarnaast is een workflow ontwikkeld om te bepalen wat nodig en effectief is om de geprioriteerde stoffen te kunnen identificeren. De prioritering en identificatie-workflow helpt bij het bepalen welke stoffen het meest relevant zijn en het structureren van vervolgonderzoek naar de identiteit van grote hoeveelheden onbekende stoffen in (bronnen van) drinkwater. Daarmee biedt de systematiek handvatten voor het inrichten en/of updaten van een risico getuurd monitoringsprogramma.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?